Partnerstwo Commerz Systems oraz WEEIA

28-02-2018

Commerz Systems, międzynarodowa firma IT oraz Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ nawiązały współpracę.

Podpisy pod umową, nadającą jej sygnatariuszom tytuł Partnera, złożyli menedżer departamentu inżynierii i oprogramowania Adam Włodarczyk oraz dziekan Wydziału dr hab. inż. Sławomir Hausman.

Partnerstwo zaangażowanej w sprawy nauki i edukacji firmy z największym o takiej specyfice Wydziałem w Polsce jest wydarzeniem o dużym znaczeniu. Z punktu widzenia Wydziału najważniejszymi elementami podpisanego porozumienia są: udoskonalenie synchronizacji prowadzonej działalności dydaktycznej z wymaganiami stawianymi przez rynek pracy, umożliwienie studentom zdobycia wiedzy z technologii stosowanych w praktyce biznesowej oraz zapewnienie bardzo ciekawej oferty stażowej. Podpisanie umowy staje się również drogą do rozwinięcia współpracy na innych polach, w tym w zakresie naukowym i badawczym.

Commerz Systems jest częścią grupy Commerzbanku, jednego z największych europejskich banków. Firma jest głównym dostawcą usług projektowania i zarządzania aplikacjami.