Konkursy z przedmiotów ścisłych

12-04-2018

Finałowa gala na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki zakończyła cykl konkursów, w których udział wzięło ponad 7000 uczniów z całego kraju.

 

 

Tak jak w poprzednich latach, tak i w bieżącym roku akademickim odbywały się liczne konkursy z zakresu przedmiotów ścisłych przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zmagania obejmowały fizykę, matematykę oraz informatykę, a w przypadku gimnazjalistów również język angielski.

Etap szkolny

Pierwsze etapy rozpoczęły się już w październiku na terenie szkół i w głównej mierze polegały na rozwiązywaniu zadań problemowych z wykorzystaniem dedykowanej platformy InFiMat, która powstała z inicjatywy rektora Politechniki Łódzkiej i jest własnością naszej uczelni. Ze względu na rozproszony charakter tego etapu konkursów trudno jest określić dokładną liczbę uczestników, jednak na podstawie analizy rejestracji można ją oszacować na ponad 7000 uczniów z całego kraju na obu poziomach kształcenia.

Półfinały

Półfinały odbyły się na początku roku kalendarzowego na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ. W zależności od typu konkursu polegały na rozwiązywaniu zadań testowych z zastosowaniem wymienionej platformy lub rozwiązywaniu zadań w formie klasycznej. Ten etap zmagań zgromadził łącznie około 600 osób.

Finały

Na przełomie marca i kwietnia odbyły się finały, w których udział wzięło ok. 80 uczestników. Porównanie liczby uczestników pierwszych etapów konkursów z liczbą finalistów świadczy zarówno o bardzo dużym zainteresowaniu młodzieży z całego kraju tą formą rywalizacji, jak i o ostrej selekcji na poszczególnych poziomach zmagań.

Ze względu na specyfikę konkursów każdy z finałów miał inną formę. Informatycy tworzyli grę z zastosowaniem środowiska Scratch, w tym roku tematem było starochińskie Go. Mimo że czas przeznaczony na rozwiązanie problemu był ograniczony, powstało wiele interesujących aplikacji. Od lat najbardziej spektakularne są doświadczalne finały z fizyki. Tematy, będące autorskimi pomysłami uczniów, i tym razem stanowiły niespodziankę dla organizatorów aż do momentu ich prezentacji. Powstało wiele ciekawych układów pomiarowych, rozwiązań technicznych i zestawów eksperymentalnych. Na wysoką ocenę zasługuje nie tylko poziom merytoryczny, ale i sposób opracowania oraz widowiskowa prezentacja wyników.

Nagrody dla najlepszych

Członkami jury konkursów byli doświadczeni, zaangażowani w pracę z młodzieżą nauczyciele łódzkich szkół, nauczyciele akademiccy, a także przedstawiciele sponsorów. Jurorzy w swych opiniach podkreślali ogromną wiedzę uczestników, ich zaangażowanie oraz pasję, które zaowocowały nieszablonowymi rozwiązywaniami, jednak z przyczyn formalnych nie można było nagrodzić wszystkich finalistów.

Podczas gali finałowej, która odbędzie się 23 kwietnia, laureaci zmagań indywidualnych ze szkół gimnazjalnych zostaną uhonorowani certyfikatami, zapewniającymi dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Laureaci ze szkół ponadgimnazjalnych zostaną przyjęci na Politechnikę Łódzką bez postępowania rekrutacyjnego – otrzymają indeksy dowolnych kierunków studiów realizowanych na naszej uczelni. Zwycięzcy zdobyli także wartościowe nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

Sponsorami konkursów były duże, innowacyjne przedsiębiorstwa działające na terenie Łodzi, wykazujące zaangażowanie w rozwój nauk ścisłych: CERI International oraz Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o. Firmy te należą do elity dużych podmiotów gospodarczych, rozumiejących znaczenie wspierania aktywności uczniów i wpływ rozwoju nauczania przedmiotów ścisłych na poziom przyszłych studentów kierunków technicznych. W dalszej perspektywie może to wpłynąć na rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw i regionu. Merytorycznie konkursy wspierane były także przez przedstawicieli Commerz Systems, firmy, która również dostrzega korelację między wspieraniem edukacji, a strategicznymi planami rozwoju firm o charakterze innowacyjnym. Patronat medialny pełniły Gazeta Wyborcza oraz Telewizja TOYA, wspierające twórczą aktywność młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem nauk ścisłych.