Życie Uczelni nr 159

  Nauka staje się coraz droższa

2022-01-21
W księgarni Wydawnictwa PŁ
Jolanta Szczepaniak

Podwyżki cen, galopująca inflacja i zmiany podatkowe dotykają wszystkich Polaków – przekłada się to też na branżę wydawniczą, księgarską i poligraficzną. Sondaż Polskiej Izby Druku, o którym pisze Biblioteka Analiz (1/2022) potwierdza drastyczne wzrosty cen produkcji książek - jest to niespotykany od 30 lat wzrost kosztów produkcji, jak i surowców.

 

  Unijne fundusze na modernizację budynków

2022-01-17
W czasie briefingu prasowego (14.01), od lewej: rektor prof. Krzysztof Joźwik, wiceminister Waldemar Buda i wojewoda Tobiasz Adam Bocheński
Jacek Szabela

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazało Politechnice Łódzkiej 11,5 mln zł na termomodernizację dwóch budynków uczelni. Pierwszy z nich to przyszła siedziba Centrum Doskonałości Projektowania Uniwersalnego, a drugi pomieści przedszkole dla dzieci pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Łódzkiej.

   Czy można upiec dwie pieczenie na jednym ogniu?

2022-01-13
Struktura papierowego kompozytu z celulozy bakteryjnej i włókien sosny
zdjęcie spod mikroskopu skaningowego

Ależ można. Można częściowo przetworzyć zużytą oponę i stworzyć biodegradowalne opakowanie, całkowicie nieprzepuszczalne dla powietrza.

Biorąc pod uwagę, że każdego roku miliony ton odpadów gumowych, w tym opony kończą swój żywot jest to dobra wiadomość dla środowiska.

   Słowo klucz - bezpieczeństwo

2022-01-12
Rektor prof. Krzysztof Jóźwik i profesor SGSP rektor-komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski
Filip Podgórski

Politechnika Łódzka i Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) sformalizowały wieloletnią współpracę. Porozumienie obejmuje działalność naukową, badawczo-rozwojową, a także dydaktyczną i organizacyjną.

   Stypendyści Programu Ulam NAWA

2022-01-11
projekt finansuje NAWA

Celem ogłoszonego przez NAWA programu im. Stanisława Ulama jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Stypendystami programu mogą być naukowcy posiadający co najmniej stopień doktora. W ramach Programu Ulam NAWA staże badawcze w Polsce odbędzie 51 badaczy, w tym dwóch w Politechnice Łódzkiej.  PŁ na swój Plan równości płci

2022-01-10
mat. promocyjny

Pod koniec grudnia 2021 r. rektor PŁ prof. Krzysztof Jóźwik podpisał Plan równości płci w Politechnice Łódzkiej. Przewiduje on zapewnienie równości zgodnie z zasadami zawartymi w Europejskiej Karcie Naukowca. Koresponduje również z działaniami realizowanymi w uczelni w związku z przyznanym przez Komisję Europejską w 2016 roku logo HR Excellence in Research.  PŁ współtworzy zieloną rewolucję w przemyśle

2022-01-05
Konsocjum projektu skupia pzredstawicieli z siedmiu państw Europy

Naukowcy Politechniki Łódzkiej uczestniczą w europejskim konsorcjum FLEXIndustries. W ramach projektu Horyzont Europa ponad 17 mln euro zostanie przeznaczone na rozwiązania wspomagające inteligentną transformację energetyczną w dużych zakładach przemysłowych.

   Nagrody w konkursie SITPChem

2021-12-21
Od lewej: inż. Jerzy Leo, prof. Małgorzata I. Szynkowska-Jóźwik, prof. Dariusz Bieliński, laureaci - Justyna Kowalska, Karolina Beton, Tomasz Bartosik, Ewelina Kowalska i prof. Tomasz Janecki
Andrzej Żarczyński

W kameralnych warunkach reprezentacyjnej sali konferencyjnej Alchemium, a wymuszonych pandemią, wręczono nagrody i dyplomy w Konkursie Oddziału Łódzkiego SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z chemii w roku akademickim 2019-2020. Wszyscy laureaci pochodzą z Wydziału Chemicznego PŁ.