SzukajFizycy z PŁ na Pikniku Naukowym Online

2020-05-07
Tym razem prezentacje obejrzymy z domu

24. Piknik Naukowy miał się odbyć na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tak jak wszystkie imprezy masowe musiał przenieść się do wirtualnej rzeczywistości. Organizatorzy pikniku, nie zmienili daty wydarzenia i zapraszają do sieci w najbliższą sobotę 9 maja od godziny 11:00. Swoje pokazy zaprezentują fizycy z Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki PŁ. #DomoweBiuroKarier

2020-05-03
mat. promocyjny

Zespół trenerów, doradców i coachów Biura Karier Politechniki Łódzkiej wie doskonale, że nowa rzeczywistość generuje błyskawicznie nowe potrzeby. Właśnie dlatego zostały podjęte działania wychodzące naprzeciw tym potrzebom oraz istniejącym obecnie barierom i i trudnościom. Akacja #DomoweBiuroKarier dedykowana jest studentom, doktorantom, absolwentom i pracownikom naszej uczelni.

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej przygotowało osiem wirtualnych aktywności, z których można skorzystać nie wychodząc z domu.Bliższa współpraca z przemysłem

2020-04-30
Sylwia Kalinowska, Commercecon
Po podpisaniu umowy,od lewej: prof. Renata Kotynia, prof. Marek Lefik (dziekan Wydziału), prof. Marcin Kamiński (kierownik dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport), prezes firmy Hubert Hoffman oraz pracownik firmy i doktorant PŁ – mgr inż. Rafał Bredow

Współpraca nauki z przemysłem jest priorytetem dla uczelni technicznych wszystkich wysoko rozwiniętych krajów. Jej zadaniem jest podnoszenie innowacyjności i kreatywności absolwentów, tworzenie nowych rozwiązań technicznych i struktur gospodarczych, a także stawianie nowych wyzwań teoretycznych i technologicznych. W związku z tym Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ rozpoczął współpracę z firmą budowlaną Commercecon z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim.

 Instytucjonalny certyfikat akredytacyjny przyznany przez Francję

2020-04-29
.

Politechnika Łódzka jest pierwszą i jedyną polską uczelnią, która uzyskała akredytację instytucjonalną HCERES - francuskiej Najwyższej Rady ds. Oceny Badań Naukowych i Szkolnictwa Wyższego (Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur). Certyfikat akredytacji HCERES wzmocni konkurencyjność Politechniki  na światowym rynku badań i edukacji. Jest on bowiem potwierdzeniem, że uczelnia oferuje wysokiej jakości kształcenie, badania i zarządzanie, a cała instytucja jest zaangażowana w ciągłe doskonalenie.