Szukaj


Przykład partnerstwa

2018-03-28
Jacek Szabela
Dokument podpisali (od lewej): Oliver Giersberg, członek Zarządu BSH, dyrektor Oddziału w Łodzi, Konrad Pokutycki, prezes Zarządu BSH w Polsce oraz rektor PŁ prof. Sławomir Wiak

Stworzenie programu studiów dualnych, zidentyfikowanie i prowadzenie projektów z obszaru innowacji oraz prac badawczo rozwojowych to kluczowy zakres współpracy pomiędzy Politechniką Łódzką a firmą BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego.Stypendia dla najlepszych

2018-03-21
Filip Podgórski
Stypendystka Karina Rejs w towarzystwie wicepremiera Jarosława Gowina, rektora prof. Sławomira Wiaka oraz Mraka Michalika, prezesa ŁSSE - fundatora nagrody

Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego wręczył  studentom PŁ symboliczne czeki na 5000 zł. Konkurs na jednorazowe stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów był jedną z pierwszych inicjatyw Fundacji Politechniki Łódzkiej.Grant Homing dla fizyczki z PŁ

2018-03-20
Dr inż. Paulina Komar

12 młodych doktorów otrzymało dofinansowanie z programu HOMING na realizację innowacyjnych projektów. Dr inż. Paulina Komar z Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej jest jedną z laureatek, która po stypendium w Niemczech powróciła do Polski, aby tu realizować swoje badania.Poszerzenie współpracy

2018-03-16
Jacek Szabela
Rektorzy (od lewej): dr Małgorzata Łagiędź-Gałuszka i prof. Sławomir Wiak

Rektorzy Politechniki Łódzkiej oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku podpisali umowę, której głównym celem jest silniejsze wsparcie PWSZ we Włocławku w realizowaniu przez tę uczelnię kształcenia praktycznego.Politechnika wspiera lokalne inicjatywy

2018-03-15
Od lewej: wykładowcy z PŁ - dr inż. Michał Karbowańczyk i dr inż. Mateusz Smoliński oraz organizatorzy Olimpiady: dyrektor ZS Dariusz Kowalczyk, Andrzej Chowis sekretarz Starostwa Powiatowego w Wieluniu i starosta wieluński Andrzej Stępień

Powiatowa Olimpiada Wiedzy Informatycznej, która odbyła się na początku marca w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu otrzymała wsparcie Politechniki Łódzkiej.