Szukaj

Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce”

2020-01-28
Jacek Szabela
Goście i uczestnicy konferencji

Ponad 300 uczestników – reprezentantów uczelni z całego kraju – wzięło udział w konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2020”, odbywającej się na Politechnice Łódzkiej i współorganizowanej przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Fundację Edukacyjną Perspektywy. Dyskutowano na szereg tematów ważnych dla poprawy umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w Polsce. W czasie pięciu sesji plenarnych i czterech sesji równoległych problematykę tę poruszali mówcy z Polski i zagranicy.

 Nagrodzeni za międzynarodową współpracę

2020-01-28
Jacek Szabela
Od prawej: żona prof. Marka Tukiendorfa - Joanna, dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ, Marcin Witkowski, Wiktoria Herun, prof. Jacek Szepietowski, prof. Grzegorz Mazurek, prof. Adam Jelonek

Konferencji Studenci zagraniczni w Polsce 2020 towarzyszyła gala, na której wręczono Nagrody Środowiskowe Gwiazdy Umiędzynarodowienia/Internationalization Stars. W gronie laureatów znalazła się dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej, otrzymując tytuł Management Star. Nagrodzono także laureatów konkursu na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce.

 W Kolegium Doradców

2020-01-27
Prof. Sławomir Wiak, rektor PŁ

Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak został powołany do Kolegium Doradców przy Prezesie Centrum Łukasiewicz. Centrum to wraz z 37 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w 11 polskich miastach tworzy Sieć Badawczą Łukasiewicz. Jednym z celów Sieci jest realizacja projektów badawczych, w tym międzynarodowych oraz komercjalizacja wyników prac.Badanie zanieczyszczeń powietrza w aglomeracji łódzkiej

2020-01-24
Jacek Szabela
Do badań wykorzystywana jest aparatura pomiarowo-próbkująca wyposażona w sensory zanieczyszczeń przenoszone przez dwa zdalnie sterowane drony

Projekt dotyczący analizy zanieczyszczenia powietrza w aglomeracji łódzkiej potrwa do końca tego roku. Badania prowadzone są przez dr. inż. Roberta Cichowicza z Politechniki Łódzkiej, który wykorzystuje do przenoszenia mobilnej aparatury nowy specjalny dron zakupiony na początku roku. Ma on znacznie większe możliwości od jego poprzednika, co umożliwia prowadzenie założonych w projekcie pomiarów jakości powietrza i analizę czynników, od których ona zależy.

 

Gala liderów

2020-01-17
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Przemawia dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dr inż. Wojciech Kamieniecki

Laureaci X edycji programu LIDER otrzymali na uroczystej gali wyróżnienia oraz symboliczne czeki z rąk wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego prof. Grzegorza Wrochny oraz dyrektora NCBR dr. inż. Wojciecha Kamienieckiego. Z Politechniki Łódzkiej dofinansowanie z programu otrzymało troje naukowców: dr inż. Katarzyna Nawrotek, dr inż. Piotr Reorowicz i mgr inż. Mateusz Kujawiński.

 
Włókna o wielu zastosowaniach

2020-01-15
Michał Puchalski/Małgorzata Giełdowska
Wykład otwierający wygłosiła prof. Izabella Krucińska, dyrektor Instytutu Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych

Na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ odbyła się dziesiąta konferencja naukowa Central European Conference Fibre Grade Polymers, Chemical Fibres and Special Textiles.