Szukaj

70 lat Katedry Włókien Sztucznych

2020-02-28
W Katedrze powstają włókna o specjalnych właściwościach, np. termochromowe

Obchodząca swój jubileusz Katedra Włókien Sztucznych jest dziś, po zmianach organizacyjnych, częścią nowej jednostki - Katedry Inżynierii Mechanicznej, Informatyki Technicznej i Chemii Materiałów Polimerowych. Pracownicy Katedry pamiętają o swojej historii oraz o osobach, które tę wspaniałą przeszłość tworzyły, są jednak mocno osadzeni w teraźniejszości i jej realiach, prowadząc badania ściśle związane ze współczesnymi problemami nauki.Centrum Kompetencji 5G

2020-02-28
Jacek Szabela
Pracownia Centrum Kompetencji 5G

Wdrożenie technologii 5G w województwie łódzkim oraz utworzenie Portalu Komunikacyjnego 5G było tematem naukowej konferencji zorganizowanej przez Politechnikę Łódzką oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

 Wyróżniony Inżynier

2020-02-28
FSN-T NOT
Dr inż. Ewa Korzeniewska na uroczystości wręczenia nagród

„Złoty Inżynier” to nagroda popularyzująca wybitnych inżynierów, twórców techniki, wynalazców i organizatorów życia gospodarczego. W tym roku odbyła się 26. edycja plebiscytu.

W grupie „Wyróżnieni Inżynierowie 2019” w kategorii Nauka znalazła się dr hab. inż. Ewa Korzeniewska z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki.Nowa definicja znaku towarowego

2020-02-27
Jacek Szabela
Biblioteka PŁ

Wraz z najnowszą nowelizacją przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej znika obowiązek graficznego przedstawiania znaków towarowych, obecnego w dotychczasowej definicji znaku towarowego. Od 16 marca 2019 r. znaki towarowe mogą być przedstawiane w dowolnej formie z wykorzystaniem ogólnie dostępnej technologii, o ile sposób przedstawienia jest jasny, precyzyjny, samodzielny, zrozumiały, trwały, obiektywny i łatwo dostępny.
Trubadurzy i złote przeboje

2020-02-25
Jacek Szabela
Słynny Trubadur Sławomir Kowalewski

Wielu naszych słuchaczy z sentymentem wraca do czasów, w których królował big-beat, a kultura hippisowska przeżywała największy rozkwit. Postacią, która bez wątpienia przyczyniła się do uświetnienia tego okresu, był nasz Gość Sławomir Kowalewski - piosenkarz, kompozytor i gitarzysta kultowych Trubadurów. Takie przeboje jak „Znamy się tylko z widzenia”, czy „Po co ja za Tobą biegam” od kilku dekad towarzyszą kolejnym pokoleniom naszych rodaków.Nagroda Ministra Rozwoju dla architektów z PŁ

2020-02-24
Nagrodzony zespół z PŁ, od lewej: mgr inż. arch. Andrzej Makowski, dr inż. arch. Aneta Tomczak, wiceminister Rozwoju Robert Nowicki, dr inż. arch. Robert Warsza

Pracownicy Instytutu Architektury i Urbanistyki - dr inż. arch. Aneta Tomczak, dr inż. arch. Robert Warsza oraz doktorant mgr inż. arch. Andrzej Makowski wspólnie z zespołem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi otrzymali Nagrodę Ministra Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Nagrodę przyznano za Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Posiadeł wodno–fabrycznych w Łodzi.Nagroda Ministra Rozwoju za dyplom z architektury

2020-02-24
Fragment nagrodzonej pracy

Absolwentka kierunku architektura w Instytucie Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ została laureatką Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju.

Nagrodę otrzymała mgr inż. arch. Elżbieta Janiszewska za pracę dyplomową Industrialny Ogród Wrażeń jako element miejskiego systemu zieleni i przestrzeni publicznych Green Line, której promotorem jest dr inż. arch. Aneta Tomczak.Medale na targach innowacji w Bangoku

2020-02-24
Twórcy rozwiązań z medalami zdobytymi na targach w Bangkoku

Rozwiązania naukowców z Instytutu Technologii Polimerów i Barwników Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej wróciły z medalami przyznanymi przez jurorów wystawy International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEx 2020), a także z dodatkowymi nagrodami od międzynarodowych stowarzyszeń.Biodegradowalne kompozyty polimerowe otrzymywane z surowców odnawialnych

2020-02-24
Wynalazek nagrodzono srebrnym medalem na targach IPITEX w Bangkoku

Znaczna ilość surowców przeznaczonych na różnego rodzaju opakowania, opiera się na syntetycznych tworzywach, które nie są biodegradowlane, a także często zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Stąd niezwykle istotnym i cenionym współcześnie rozwiązaniem staje się wytworzenie materiału zadawalającego nie tylko potrzeby konsumenta (barwnego, wzmocnionego mechanicznie i termicznie), ale także proekologicznego i chroniącego nasze ekosystemy.