SzukajRepozytoria danych badawczych

2021-09-07
Jacek Szabela
Biblioteka PŁ

Parlament Europejski przyjął 4 kwietnia 2019 r. dyrektywę o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Jest to działanie, które ma na celu m.in. poprawę dostępności i innowacyjnego używania danych powstałych podczas badań naukowych, finansowanych ze środków publicznych.

Od pewnego czasu, w związku z ideą Otwartej Nauki, a także działaniami Komisji Europejskiej, powstają krajowe projekty, dotyczące danych badawczych.Tworzą stereoskopowy film

2021-09-07
Kadr z filmu

Studenci informatyki pod opieką dr. hab. inż. Piotra Napieralskiego, prof. PŁ uczestniczą przy produkcji filmu krótkometrażowego zatytułowanego IN SIDE realizowanego przez Zespół Pracowni S3D – vnLAB Szkoły Filmowej w Łodzi. Współpraca z branżą filmową pozwala na zdobycie przez studentów umiejętności unikatowych na skalę kraju.Charytatywny bieg

2021-09-07
Jacek Szabela
Politechnika zorganizowała bieg po trasie biegnącej przez kampus uczelni

Politechnika Łódzka wzorem lat ubiegłych wzięła udział w Poland Business Run, który z powodu pandemii odbył się w zmienionej formule. 5 września każdy mógł przebiec 4-kilometrową trasę w dogodnych godzinach i w dowolnym miejscu.

 
Rozwijamy potencjał badawczy uczelni

2021-09-02
Jacek Szabela
Prof. Łukasz Albrecht, prorektor ds. nauki

O nowych inicjatywach i programach służących podnoszeniu jakości oraz umiędzynarodowieniu badań naukowych mówi prof. Łukasz Albrecht, prorektor ds. nauki.

Politechnika Łódzka uczestniczy w programie IDUB (Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza), w ramach którego chcemy wzmocnić aktywność naszej kadry w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym.

 
PŁ coraz bardziej dostępna

2021-09-01
Karolina Zajkowska
Dr Dariusz Koperczak, kierownik projektu „Dostępna Politechnika Łódzka” i prezes zarządu Fundacji Politechniki Łódzkiej

Politechnika Łódzka realizuje wart ponad 15 000 000 zł projekt zwiększający dostępność uczelni dla studentów i pracowników. Trwający proces zmian organizacyjnych i architektonicznych przełoży się na podniesienie kompetencji kadry PŁ, dostosowanie kształcenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i zwiększenie równości szans i niedyskryminacji.

 Nominacje profesorskie - prof. Marcin Janicki

2021-09-01
arch.prywatne
Prof. Marcin Janicki

Marcin Janicki jest absolwentem kierunku elektronika na Politechnice Łódzkiej. Pracę dyplomową napisał w 1994 r. przebywając w Ecole Nationale Supérieure d'Electricité et Mécanique w Nancy. W 1996 r. ukończył też studia magisterskie kierunku finanse i bankowość na Uniwersytecie Łódzkim. Podczas studiów doktoranckich na PŁ, które ukończył z wyróżnieniem w 1999 r odbył staż w University of Strathclyde w Glasgow. Od tego czasu jest zatrudniony w Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych.