Małgorzata Malczyk-Spodenkiewicz, Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ