Jerzy Mrozowski, Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki