Konferencja Dynamical Systems – Theory and Applications

05-02-2018

Konferencja jest międzynarodowym wydarzeniem naukowym przyciągającym bardzo liczne grono naukowców z zagranicy. W przestronnych pomieszczeniach Instytutu Europejskiego zgromadziło się około 250 uczestników z 29 krajów.

 

Organizator konferencji, Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki PŁ, pod kierownictwem prof. Jana Awrejcewicza, zaprosił do wygłoszenia wykładów plenarnych sześcioro zaproszonych wybitnych naukowców. Wyniki swoich badań zaprezentowali: M.Amabili (Kanada), A.Bartoszewicz (Polska), A.Borisov (Rosja), L.Cveticanin (Serbia), W.Lacarbonara (Włochy) i H.Nijmeijer (Holandia). Tematyka konferencji obejmowała szeroki wachlarz zagadnień, poczynając od wyrafinowanych matematycznie opisów entropii, poprzez dynamikę turbin wiatrowych, sterowanie optymalne w reaktorach chemicznych, modelowanie zjawisk kontaktowych w tkankach żywych, po przewidywanie rozwoju nowotworu na podstawie analizy atraktora chaotycznego. Większość referatów została opublikowana w trzech tomach materiałów konferencyjnych liczących w sumie ponad 1500 stron. Pozostałe przewidziano do druku w wydawnictwie Springer, w dwóch tomach z serii Proceedings in Mathematics and Statistics (ok. 1000 stron). Ponadto, część prac została zarekomendowana do wydań specjalnych 8 renomowanych czasopism naukowych, z którymi podpisano wstępne umowy.

Chociaż sprawy naukowe były głównym celem konferencji, to nie tylko one wypełniały czas uczestnikom. W pięknie odrestaurowanych wnętrzach Akademii Muzycznej odbył się bankiet poprzedzony występem duetu klarnetowo-akordeonowego studentów tej uczelni. Zgodnie z tradycją odbyła się też wycieczka, tym razem do Warszawy. Dodatkowym wydarzeniem było nadanie tytułu doktora honoris causa PŁ prof. Peterowi Hagedornowi z Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości odbyła się, włączona do programu konferencji, specjalna sesja naukowa poświęcona laureatowi tego prestiżowego wyróżnienia.

Według zgodnej opinii uczestników, konferencja była bardzo udanym przedsięwzięciem pod względem naukowym i organizacyjnym. Opuszczając Łódź deklarowali oni swój udział w kolejnej edycji za dwa lata, podkreślając przy tym miłą atmosferę i wysoki poziom merytoryczny tego międzynarodowego spotkania.