Elżbieta Krawczyk, Joanna Miłosz-Bartczak, Centrum Językowe PŁ


  Program badawczo-dydaktyczny w CJ PŁ

2018-02-08
Studenci zdają pierwszy sprawdzian
Joanna Miłosz-Bartczak

Zespół wykładowców Centrum Językowego PŁ: Adrianna Kozłowska, Elżbieta Krawczyk, Joanna Miłosz-Bartczak, Magdalena Nowacka, Iwona Wróblewska (w kolejności alfabetycznej) został zakwalifikowany do programu badawczo-dydaktycznego realizowanego przy współpracy z amerykańską organizacją ETS (Educational Testing Service).