Zbadano kompetencje językowe studentów IFE

08-11-2019

Od stycznia 2018 r. badane były kompetencje językowe studentów IFE, przy pomocy zewnętrznego egzaminu komputerowego TOEFL iBT. Projekt prowadzony przez zespół Centrum Językowego PŁ zakończył się 30 września 2019 r.

Studenci wzięli udział w trzech czterogodzinnych próbach testowych sprawdzających umiejętności czytania, słuchania, mówienia i pisania w języku angielskim. Projekt, w ramach grantu badawczo-edukacyjnego przyznanego przez ETS (Educational Testing Services, realizował zespół w składzie: mgr Adrianna Kozłowska, mgr Elżbieta Krawczyk, mgr Joanna Miłosz-Bartczak, dr Magdalena Nowacka oraz mgr Iwona Wróblewska. Po raz pierwszy w skali całego kraju, udało się uzyskać środki na trzykrotne przeprowadzenie internetowej formy egzaminu językowego TOEFL iBT dla tak dużej grupy studentów uczelni.

Nowa metoda egzaminowania oraz duża różnorodność zadań testowych były dla studentów sporym wyzwaniem. Bardzo dobre wyniki osiągnięte w trzecim, końcowym, teście, potwierdzają wysoki poziom kształcenia językowego w PŁ.

- Jesteśmy dumne z naszych studentów i zadowolone z faktu, że dzięki naszej współpracy z największą na świecie organizacją, specjalizującą się w opracowywaniu i przeprowadzaniu egzaminów sprawdzających umiejętności językowe, udało nam się wprowadzić narzędzie do rzetelnego pomiaru przyrostu kompetencji językowych studentów IFE. Z naszych pomiarów wynika, że oferowany cykl kształcenia językowego w PŁ znacząco (o około 20 proc.) podnosi wskaźniki efektywności nauczania – mówią członkinie zespołu projektowego.

Wyniki badań przedstawione na konferencji Lektor High-Tech zorganizowanej przez Centrum Językowe PŁ spotkały się z dużym zainteresowaniem środowiska akademickiego.