Urodziny Politechniki Łódzkiej

24-05-2019

Politechnika Łódzka świętowała 74. urodziny Uroczystość zgromadziła wielu gości, wśród których obecny był Jarosław Gowin - wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Święto miało dwie odsłony. Senat tradycyjnie zebrał się w auli Sołtana, a wydarzeniem specjalnym było wmurowanie kamienia węgielnego pod nową inwestycję dla Wydziału Chemicznego.

 

 

Przemówienie rektora (fragmenty)

Na początku swego wystąpienia rektor prof. Sławomir Wiak nawiązał do przystąpienia Polski przed 15 laty do Unii Europejskiej - Fakt ten niewątpliwie przyczynił się również do naszego rozwoju – otwarcie granic przyspieszyło internacjonalizację, spopularyzowało mobilność wśród studentów i pracowników, a Politechnika Łódzka pozyskała blisko 700 milionów zł z funduszy europejskich na swoje inwestycje infrastrukturalne, programy badawcze, podnoszenie kompetencji kapitału ludzkiego.

Zapraszając gości na uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego gmachu Wydziału Chemicznego prof. Wiak powiedział - To jedna z największych inwestycji Politechniki Łódzkiej ostatnich lat, która jest możliwa dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za co raz jeszcze dziękuję Panu Premierowi Jarosławowi Gowinowi. Jestem przekonany, że kolejne planowane przez nas etapy rozwoju infrastruktury Politechniki Łódzkiej przyczynią się do osiągania jeszcze lepszych wyników przez naszych studentów i naukowców. Przy tej okazji chciałbym wspomnieć o innej inwestycji. Jesteśmy w trakcie ogradzania parku im. Klepacza. Ten projekt wart jest ponad 2,8 mln zł, a jego zakończenie planujemy na sierpień tego roku. Raz jeszcze podkreślę, że park pozostanie rekreacyjną przestrzenią otwartą dla wszystkich łodzian.

Rektor PŁ prof. Sławomir Wiak Rektor PŁ prof. Sławomir Wiak

foto: Jacek Szabela

Wdrażanie Ustawy 2.0

Obszerna część przemówienia dotyczyła przygotowań uczelni do wdrożenia reformy nauki i szkolnictwa wyższego. - Jestem pewien, że ta reforma stwarza bardzo dobre perspektywy rozwoju Politechniki Łódzkiej oraz daje szansę na wzmocnienie pozycji naszej uczelni na arenie krajowej i międzynarodowej - ale stawia też przed nami wszystkimi wyzwania. By im sprostać powołałem 10 zespołów rektorskich, przygotowujących naszą uczelnię do wdrożenia reformy. Prace intensywnie toczą się w obszarach: strategii, nowego statutu, kształcenia, nauki i szkół doktorskich, spraw studenckich i pomocy materialnej, spraw pracowniczych, współpracy z otoczeniem gospodarczym, budżetu i finansów, internacjonalizacji oraz informatyzacji – mówił rektor. Wymienił także takie decyzje, jak powołanie Rady Uczelni oraz prace nad wnioskiem o status uczelni badawczej. - Powołałem zespoły odpowiedzialne za przeprowadzenie analizy stanu i potencjału Politechniki Łódzkiej w sześciu kluczowych obszarach: działalności naukowej, współpracy badawczej, jakości kształcenia, rozwoju zawodowego pracowników, szczególnie młodych naukowców, jakości zarządzania uczelnią oraz internacjonalizacji. Podstawą opracowania wniosku są liczne raporty z badań prowadzonych na Uczelni, a także opracowania i dokumenty zewnętrzne dotyczące stanu i rozwoju badań naukowych oraz szkolnictwa wyższego w kraju i na świecie. Chcę, by Politechnika Łódzka była miejscem szczególnie sprzyjającym twórczej, intelektualnej pracy całego środowiska. (…) Mając jasno sprecyzowany cel, określiliśmy już 12 dyscyplin naukowych. Będziemy dążyli do uzyskania i utrzymania najwyższych kategorii w ocenie Komisji Ewaluacji Nauki, do zwiększenia liczby prestiżowych międzynarodowych grantów badawczych oraz podniesienia poziomu komercjalizacji badań. Chcę przy tym zaznaczyć, że w procesie tym niezbędna jest umiejętność zarządzania strategicznego i przyjęcie optymalnych rozwiązań strukturalnych, które sprawią, że Politechnika Łódzka będzie potrafiła szybko reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu, a jednocześnie je kreować.

Osiągnięcia naukowe

Rektor prof. Sławomir Wiak wymienił kilka najnowszych osiągnięć w obszarze nauki. Miedzy innymi wskazał: przyznany dr hab. inż. Beacie Kolesińskiej z Wydziału Chemicznego przez Centrum Inteligentnego Rozwoju tytuł „Naukowca przyszłości”, umowę w ramach kontraktu terytorialnego Województwa Łódzkiego na projekt Centrum Badawczo-Rozwojowym Zaawansowanych Materiałów i Inteligentnych Systemów Zarządzania w Budownictwie 2020+, badania w projekcie ITER – budowy eksperymentalnego reaktora termonuklearnego o konstrukcji tokamaka, prowadzone przez zespół prof. Andrzeja Napieralskiego oraz dotychczasowe aplikacyjne efekty technologii przetwarzania biomasy, koordynowane przez prof. Piotra Dziugana. - Toczące się w laboratoriach prace odpowiadają także na aktualne problemy społeczne, a takim jest hałas i smog w miastach. Naukowcy z Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji w porozumieniu z Urzędem Miasta Łodzi podejmują działania na rzecz rozpoznania, ograniczenia i redukcji hałasu w mieście, a Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych zajmuje się badaniem jakości powietrza z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury przenoszonej przez zdalnie sterowanego drona – mówił prof. Sławomir Wiak.

Dofinansowane projekty

Rektor wspomniał o Centrum Mistrzostwa Informatycznego mówiąc - Jako rektor uczelni technicznej szczególnie doceniam znaczenie rozwoju technologii IT i dlatego uznałem, że zbudowanie takiego projektu, to wyzwanie, a jednocześnie nasz cywilizacyjny i społeczny obowiązek.

Realizujemy projekt pilotażowy 5G w kampusie Politechniki Łódzkiej. Jego bezpośrednim celem jest zbudowanie platformy pilotażowej, która po okresie badań i testów, będzie mogła stanowić podstawę dla przedsiębiorstw do przygotowania aplikacji dla nowych innowacyjnych usług możliwych do realizacji z użyciem sieci 5G. Z tego względu projekt ten jest ściśle powiązany z innymi inicjatywami podejmowanymi przez PŁ - w tym z utworzeniem inkubatora technologicznego i uruchomieniem mechanizmów wsparcia innowacyjnych start-upów. Politechnika Łódzka przewiduje wykorzystanie infrastruktury sieci pilotażowej 5G także do realizacji własnych projektów z obszarów inteligentnego budownictwa, Smart City i Smart Campus. Dostęp do unikatowej infrastruktury pozwoli także na poszerzenie współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. W tej dziedzinie nawiązano już kontakt z ośrodkiem badawczym w Grenoble w celu przygotowania wspólnego wniosku w programie Green Lightning.

Rektor prof. Wiak wspominał o uzyskanych w ostatnim czasie nowych projektach finansowanych z POWER – Środki – 30 mln zł - zostaną wykorzystane na działania skierowane do studentów i doktorantów oraz kadry dydaktycznej i administracyjnej uczelni. W szerokim stopniu dotyczyć one będą programów kształcenia, podnoszenia kompetencji, programów stażowych oraz zarządzania.

Współpraca międzynarodowa

Rektor wymienił m.in. spotkanie ekspertów ds. energetyki wiatrowej Programów Współpracy Technologicznej Międzynarodowej Agencji Energetycznej, które po raz pierwszy odbyło się w tej części Europy oraz wizytę ambasadora Senegalu w Polsce. Mówił też o promocji oferty kształcenia PŁ za granicą, wspartej finansowo przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

 

Laureaci nagrody im. prof. Osmana Achmatowicza z Wydziału Chemicznego oraz sponsorzy z firm: Polfarmex i ATLAS z władzami uczelni i wydziału Laureaci nagrody im. prof. Osmana Achmatowicza z Wydziału Chemicznego oraz sponsorzy z firm: Polfarmex i ATLAS z władzami uczelni i wydziału

foto: Jacek Szabela

Sukcesy studentów 

- Ze wzruszeniem odbieram informacje o osiągnięciach kół naukowych: GUST, SKaNeR, Lodz Solar Team, Iron Warriors, grupy Drewniaki. Przy tej okazji chciałby pogratulować Studenckiemu Radiu Żak Politechniki Łódzkiej, które obchodzi swoje 60. urodziny – chwalił studentów rektor prof. Sławomir Wiak.

W części poświęconej sportowi akademickiemu podkreślił - Szczególnie bliska jest nam idea dualnego rozwoju – intelektualnego i sportowego studentów. (…). Młodzi ludzie z wielkimi sukcesami łączą treningi ze zdobywaniem wiedzy. Przytoczę tu spektakularny przykład studentek inżynierii biomedycznej: Doroty Banaszczyk - mistrzyni świata w karate olimpijskim i Aleksandry Bednarek - pływaczki na wodach otwartych – multimedalistki mistrzostw świata i Europy. Naszym powodem do dumy są wyniki studenta biotechnologii, biegacza - Kajetana Duszyńskiego, który wraz ze sztafetą mieszaną 4x400 m ustanowił w Jokohamie rekord Europy.

Podziękowania i życzenia

Przemówienie rektor prof. Sławomir Wiak zakończył słowami - Politechnika Łódzka ma wiele powodów do świętowania, co jest dumą naszej społeczności. Wspomniałem tylko o niektórych, choć wiem, że wszystkie pozostałe są równie ważne dla naszego rozwoju. Dziękuję wszystkim pracownikom, studentom oraz przyjaciołom Alma Mater za ten kolejny – niezwykle intensywny rok. W najbliższym czasie czeka nas wiele wzywań, ale jestem przekonany, że w jubileuszowym roku będziemy mogli cieszyć się z efektów naszego zaangażowania w prace na rzecz rozwoju Politechniki Łódzkiej.

Nagrody i wyróżnienia

Tradycyjnie najlepsi studenci i absolwenci otrzymali nagrody za wyróżniające się osiągnięcia i prace dyplomowe. Zostali też wyróżnieni laureaci Nagród JM Rektora Politechniki Łódzkiej Szczegóły w artykule Nagrody na urodziny.

Kamień węgielny

Szczególnym punktem programu obchodów było wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowo powstającego gmachu „Alchemium – magia chemii jutra”. Wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się na terenie budowy, o czym piszemy w artykule Symboliczne rozpoczęcie budowy Alchemium