Tomasz Piasecki, Jerzy Baykowski, Centrum Sportu PŁ