Studenckie projekty sponsorowane przez PGE

15-11-2018

W roku 2018 r. zrealizowano z powodzeniem dwa projekty studenckich kół naukowych Politechniki Łódzkiej, które uzyskały dofinansowanie od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA w ramach konkursu zorganizowanego pod patronatem JM Rektora PŁ.

Mający swą siedzibę w Bełchatowie koncern PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA (PGE GiEK SA) od wielu lat współpracuje z naukowcami i inżynierami Politechniki Łódzkiej realizując projekty badawcze i wdrożeniowe. Po raz kolejny to największe w Polsce przedsiębiorstwo sektora elektroenergetycznego wsparło - w ramach umowy sponsoringowej zawartej 19 lipca 2017 r. - projekty badawcze studentów naszej uczelni.

logo SKN Energetyk logo SKN Energetyk

PGE GiEK SA przekazała 25 tysięcy złotych na dofinansowanie studenckich przedsięwzięć naukowych z obszaru produkcji, przetwarzania, transportu energii elektrycznej i cieplnej oraz ochrony środowiska. Do konkursu zakwalifikowano 5 projektów, z których dwa uzyskały wsparcie ze środków Sponsora.

Symulator turbiny parowej

Pierwsze miejsce i dofinansowanie w wysokości 9500 zł uzyskał projekt pt. Symulator układu automatycznej regulacji turbiny parowej zgłoszony przez Koło Naukowe Energetyk działające w Instytucie Elektroenergetyki Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Jego celem było opracowanie oprogramowania komputerowego i przeprowadzenie badań symulacyjnych układu regulacji turbiny kondensacyjnej w układzie obciążenia bloku energetycznego. Studenci odbyli m.in. kilka roboczych sesji wyjazdowych do Elektrowni Bełchatów, gdzie uzyskali niezbędne informacje, dane i mieli możliwość konsultacji merytorycznej z inżynierami i kadrą zarządzającą. Jednym z rezultatów pomyślnie zrealizowanego projektu jest rozbudowa stanowiska pomiarowego i opracowanie instrukcji, które będą wykorzystywane w procesie dydaktycznym na Wydziale EEIA.

 

logo SKN Energetyków logo SKN Energetyków

Turbina wiatrowa

Drugie miejsce i dofinansowanie w wysokości 15500 zł uzyskał projekt pt. Turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu (VAWT) zrealizowany przez Koło Naukowe Energetyków działające w Instytucie Maszyn Przepływowych Wydziału Mechanicznego. Studenci rozbudowali i zoptymalizowali konstrukcję turbinę wiatrowej, wykorzystując zaprojektowany przez siebie system kontrolno-pomiarowy. Testy turbiny przeprowadzono podczas finału konkursu Small Wind Turbine Contest zorganizowanego w NHL Stenden University of Applied Sciences w Holandii.

 

 

Charakter, poziom naukowy i rezultaty uzyskane w zrealizowanych przez studentów projektach oraz bezpośrednie zaangażowanie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA w ich realizację potwierdzają przyjętą w uczelni koncepcję kształcenia opartego na związkach prac badawczych z praktyką przemysłową. Należy żywić przekonanie, że zainteresowanie przedstawicieli przemysłu pomysłami studentów i doktorantów, stymulowanie i wspieranie przez przemysł prac badawczych prowadzonych w uczelniach będzie rosło, przynosząc wszystkim stronom wymierne korzyści.