Bogdan Żółtowski, pełnomocnik rektora ds. studenckich