Renata Kotynia i Magdalena Sofijska, Wydział Budownictwa, Architektury, Inżynierii Środowiska

  Na rzecz kompleksowych badań przemysłowych

2019-04-09
Stanowisko do badań

Politechnika Łódzka po raz kolejny otrzymała wsparcie ze środków Unii Europejskiej. Tym razem dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 otrzymał projekt Interdyscyplinarne Centrum Badawczo-Rozwojowe Zaawansowanych Materiałów i Inteligentnych Systemów Zarządzania w Budownictwie 2020+ Politechniki Łódzkiej.