Piotr Ulański, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej