Międzynarodowe warsztaty w MITR

18-10-2018

W Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej (MITR) na Wydziale Chemicznym PŁ odbyły się międzynarodowe warsztaty dla studentów i młodych naukowców dotyczące chemii i technologii radiacyjnej polimerów.

 

 

Patronem i współorganizatorem spotkania (10-14 września 2018 r.) była Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA). Jest to specjalistyczna agencja ONZ, która sprawuje nadzór nad bezpiecznym i pokojowym wykorzystaniem energii atomowej. W 2005 r. otrzymała pokojową nagrodę Nobla.

Spośród kilkudziesięciu kandydatów IAEA dokonała wyboru 19 uczestników warsztatów. Pochodzili oni z 18 krajów na trzech kontynentach (Ameryka Południowa, Europa i Azja).

Celem warsztatów było przekazanie studentom i osobom rozpoczynającym karierę zawodową, przede wszystkim z krajów rozwijających się, podstaw wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie chemii radiacyjnej polimerów i praktycznego zastosowania promieniowania jonizującego do syntezy, modyfikacji i sterylizacji materiałów polimerowych, a także technologii radiacyjnych stosowanych do przetwarzania polimerów pochodzenia naturalnego.

Dobrze wykorzystany czas

Uczestnicy spędzali czas bardzo intensywnie. Każdego dnia odbywało się pięć godzin wykładów, a następnie, w mniejszych grupach, ćwiczenia laboratoryjne. Służyły one zapoznaniu się z budową i działaniem dużych źródeł promieniowania jonizującego, ze stosowanymi w przemyśle metodami dozymetrycznymi i technikami służącymi do badania przemian radiacyjnych polimerów. Uczestnicy samodzielnie syntetyzowali m.in. nanożele polimerowe oraz opatrunki hydrożelowe (ten ostatni produkt jest od wielu lat produkowany w Polsce i za granicą metodą opracowaną i opatentowaną w MITR).

Wykładowcami i instruktorami byli pracownicy naukowo-dydaktyczni i techniczni MITR, jak również eksperci z innych ośrodków: dr hab. Grażyna Przybytniak, prof. IChTJ z Warszawy, prof. Mohamad Al-Sheikhly z University of Maryland, prof. Mark Driscoll z New York State University oraz dr Bumsoo Han z IAEA.

Oddajmy głos uczestnikom warsztatów

Gloria Maribel Luna Aguilera, Politechnika w Quito (Ekwador): Pracuję w laboratorium techniki radiacyjnej. Udział w tym spotkaniu jest dla mnie cenny, ponieważ wykłady pozwoliły mi pogłębić wiedzę na temat chemii radiacyjnej polimerów, a także praktycznych problemów związanych z opracowywaniem nowych materiałów. Zrozumiałam też lepiej, jak wiele pracy wymagało osiągnięcie obecnego stanu wiedzy i techniki w tej dziedzinie.

 

Daulet Kaldybekov, Al-Farabi Kazakh National University (Kazachstan): Warsztaty były bardzo przydatne. Dowiedziałem się wiele o wpływie promieniowania na polimery, a także o różnych technikach eksperymentalnych pozwalających analizować napromienione polimery. Spotkanie pomogło nam też nawiązać kontakty z kolegami z innych krajów.

 

Mohamad Al-Sheikhly, wykładowca, University of Maryland (USA): Entuzjazm uczestników i ich bardzo dobre przygotowanie do zajęć były dla mnie bardzo stymulujące. Warte podkreślenia jest, że ponad połowę uczestników stanowiły kobiety.

Współpraca z IAEA

Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej współpracuje z IAEA od ponad 30 lat. Pracownicy Instytutu uczestniczą w misjach szkoleniowych i technicznych jako konsultanci i eksperci tej organizacji. Instytut przyjął ponad 30 stażystów z czterech kontynentów skierowanych przez IAEA na długoterminowe szkolenia. Decyduje o tym wyposażenie Instytutu w nowoczesne urządzenia radiacyjne (liniowy akcelerator elektronów, komora radiacyjna, laboratorium izotopowe) i aparaturę badawczą (m.in. układ do nanosekundowej radiolizy impulsowej), jak również wysoki poziom badań i wdrożenia przemysłowe. Wszystko to sprawia, że MITR jest w światowej czołówce ośrodków prowadzących badania i działalność edukacyjną w zakresie chemii i technologii radiacyjnej.