Paweł Pietras, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

  Centrum CUBE

2018-09-26
Wydział Zazrądzania i Inzynierii Produkcji

Zmiany na rynku pracy wymuszają na wszystkich jego uczestnikach szybkie dostosowanie się do nowych trendów, wymagań formalnych i oczekiwań zarówno pracodawców, jak i pracowników. Dynamiczny rozwój otoczenia biznesu, technologii i potrzeb konsumentów powoduje, że systemy edukacji szkolnej i wyższej muszą reagować na te zmiany i dostosowywać się do nowych wyzwań.