Centrum CUBE

26-09-2018

Zmiany na rynku pracy wymuszają na wszystkich jego uczestnikach szybkie dostosowanie się do nowych trendów, wymagań formalnych i oczekiwań zarówno pracodawców, jak i pracowników. Dynamiczny rozwój otoczenia biznesu, technologii i potrzeb konsumentów powoduje, że systemy edukacji szkolnej i wyższej muszą reagować na te zmiany i dostosowywać się do nowych wyzwań.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji uruchomił Centrum Certyfikacji Umiejętności Biznesowej i Ekonomicznej CUBE. Zadaniem Centrum jest przeprowadzanie certyfikacji kwalifikacji w zawodach związanych z zarządzaniem, ekonomią i finansami. Twórcom CUBE przyświeca idea, aby każda osoba posiadająca wiedzę i praktyczne umiejętności w danej dziedzinie mogła potwierdzić ich zgodność z Polską Ramą Kwalifikacji. W ciągu pierwszych trzech miesięcy działalności Centrum kwalifikacje potwierdziło ponad 50 osób. Zapraszamy do dyskusji i współpracy osoby z innych wydziałów, co pozwoliłoby rozszerzyć obszar kwalifikowania o inne dziedziny.

Centrum zostało powołane w czerwcu 2018 r. decyzją dziekana Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ i uzyskało pozytywną opinię Rady Wydziału ZiIP. Na czele CUBE stoi dr inż. Paweł Pietras, pracownik wydziału oraz specjalista z zakresu zarządzania projektami.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdą Państwo już wkrótce na stronie http://wzip.p.lodz.pl/.