Nagrody w konkursie SITPChem

21-12-2021

W kameralnych warunkach reprezentacyjnej sali konferencyjnej Alchemium, a wymuszonych pandemią, wręczono nagrody i dyplomy w Konkursie Oddziału Łódzkiego SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z chemii w roku akademickim 2019-2020. Wszyscy laureaci pochodzą z Wydziału Chemicznego PŁ.

 

 

Organizatorem Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii dla absolwentów wyższych uczelni jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (ZG SITPChem). Konkurs jest realizowany na poziomie regionalnym i ogólnopolskim. Jego celem jest wyeksponowanie takich cech prac, jak pomysłowość ujęcia tematu, stopień trudności i solidność wykonanych badań, jakość opracowania wyników, a przede wszystkim perspektywa ich wykorzystania w przemyśle. Oznacza to preferowanie rozwiązań dotyczących chemii stosowanej.

Na konkurs wpłynęło osiem prac magisterskich i dwie inżynierskie, wszystkie z Wydziału Chemicznego PŁ.

O wynikach zdecydowała Komisja Konkursowa pod przewodnictwem mgr. inż. Eugeniusza Kulczyckiego (zm. 28.10.2021 r.), przez kilka kadencji prezesa Zarządu Oddziału Łódzkiego.

Laureatami zostali mgr. inż.:

  • Ewelina Kowalska – nagroda I stopnia za pracę Opracowanie enancjoselektywnej metody syntezy 2,2,6-tripodstawionych 5-metylidenotetrahydropiran-4-onów - promotor prof. Tomasz Janecki, Instytut Chemii Organicznej, opiekun mgr inż. Tomasz Bartosik;
  • Karolina Beton - nagroda II stopnia za pracę Analiza biochemiczna komórek prawidłowych i nowotworowych ludzkiego jelita suplementowanych witaminą C metodą obrazowania Ramana - promotor dr hab. inż. Beata Brożek-Płuska, prof. PŁ, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej;
  • Justyna Malinowska - nagroda III stopnia za pracę Odpady bawełniane jako alternatywny surowiec do wytwarzania podłoży fermentacyjnych - promotor dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. PŁ - Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej.

Wyróżnienia otrzymali mgr. inż.:

  • Justyna Kowalska - za pracę pt. Wykorzystanie kwasów 2-pirydylooctowych w asymetrycznej dekarboksylatywnej addycji Michaela - promotor dr hab. inż. Anna Albrecht, prof. PŁ - Instytut Chemii Organicznej;
  • Przemysław Misztalski - za pracę Określenie przyczyn dezaktywacji katalizatora stosowanego w analizatorze OWO na podstawie badań jego składu i tekstury - promotor dr inż. Andrzej Żarczyński, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej.

Nagrody i dyplomy wręczyła uroczyście prof. Małgorzata I. Szynkowska-Jóźwik, dziekan Wydziału Chemicznego, w obecności prof. Dariusza Bielińskiego, prodziekana ds. rozwoju. Autorzy trzech najlepszych prac dyplomowych otrzymali nagrody finansowe. Wszystkich laureatów uhonorowano dyplomami uznania.

Prace wyróżnione pierwszą i drugą nagrodą zostały zgłoszone na Konkurs Ogólnopolski ZG SITPChem, który jeszcze nie został rozstrzygnięty.