Jerzy Leo, prezes OŁ SITPChem, Andrzej Żarczyński, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej

  Nagrody w konkursie SITPChem

2021-12-21
Od lewej: inż. Jerzy Leo, prof. Małgorzata I. Szynkowska-Jóźwik, prof. Dariusz Bieliński, laureaci - Justyna Kowalska, Karolina Beton, Tomasz Bartosik, Ewelina Kowalska i prof. Tomasz Janecki
Andrzej Żarczyński

W kameralnych warunkach reprezentacyjnej sali konferencyjnej Alchemium, a wymuszonych pandemią, wręczono nagrody i dyplomy w Konkursie Oddziału Łódzkiego SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z chemii w roku akademickim 2019-2020. Wszyscy laureaci pochodzą z Wydziału Chemicznego PŁ.