Monika Kasieczka-Burnecka, Sekcja Transferu Technologii