mat. prasowy


  Aktywna rola prosumenta

2018-05-07
Instalacja OZE Instytutu Elektroenergetyki PŁ
arch. PŁ

W kwietniu rozpoczęło pracę konsorcjum realizujące projekt zwiększający rolę prosumentów w funkcjonowaniu sieci elektroenergetycznej. Liderem konsorcjum jest Politechnika Łódzka, a w jego skład wchodzą także: Politechnika Lubelska, PGE Dystrybucja oraz łódzkie przedsiębiorstwo Apator Elkomtech.