Grant na MAB w Łodzi

07-05-2018

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała w konkursie MAB PLUS finansowanie na utworzenie w Łodzi International Center for Research on Innovative Bio-based Materials (ICRI-BioM). 

Uzyskanie tego grantu to kolejny krok na drodze wspólnych starań jednostek naukowych Łodzi do stworzenia w regionie liczącego się w świecie centrum doskonałości związanego z interdyscyplinarnymi badaniami innowacyjnych materiałów i wzmocnienia pozycji Łodzi w światowej nauce. Eksperci uznali złożony projekt za tak dobry, że FNP przyznała dofinansowanie bez względu na rozstrzygnięcie drugiego etapu konkursu Teaming for Excellence. Jest to zasługą zaangażowania w przygotowanie projektu dużego grona osób oraz jego wsparcie przez Politechnikę Łódzką i Instytut Maxa Plancka z Moguncji.

- Stworzenie w Łodzi instytucji badawczej o statusie Międzynarodowej Agendy Badawczej (MAB) oznacza przede wszystkim ściągnięcie do naszego miasta doskonałej kadry naukowej, światowych liderów w zakresie unikatowych, interdyscyplinarnych badań – podkreśla prof. Bielecki, były rektor PŁ, inicjator zarówno wniosku MAB, jak i ogólnołódzkiego wniosku do konkursu Teaming for Excellence w programie Horyzont 2020.

Powstanie Centrum ICRI-BioM sprzyjać będzie ponadstandardowemu rozwinięciu współpracy naukowej, a także zaangażowaniu wybitnych naukowców ze świata w wykłady dla studentów i doktorantów. Centrum będzie również doskonałym miejscem dla praktyk studenckich i badań naukowych doktorantów, jak też potencjalnym źródłem ich finansowania.

– Obecnie trwają prace nad przyjęciem ostatecznej formy prawnej tej nowej instytucji. Zgodnie z regułami konkursu warunkiem realizacji grantu w pełnym wymiarze pięciu lat jest wyłonienie w drodze międzynarodowego konkursu pierwszego dyrektora, którego osiągnięcia naukowe są na poziomie zaawansowanych grantów Europejskiej Rady ds. Naukowych oraz wyposażenie laboratorium polimerowego w odpowiedni sprzęt – mówi prof. Piotr Paneth z PŁ, drugi wnioskodawca projektu ICRI-BioM (pierwszym jest były dyrektor Instytutu Maxa Plancka, prof. Klaus Muellen).

Kolejnym krokiem, który pozwoli jeszcze bardziej wzmocnić Centrum, jest przygotowanie skutecznej aplikacji do drugiego etapu konkursu Teaming for Excellence. To wspólny wniosek łódzkich uczelni: PŁ, UŁ, UMed oraz CBMM PAN wraz z Instytutem Maxa Plancka, wspierany przez władze miasta i regionu. - Sukces odniesiony również w tym konkursie oznaczałby zwiększenie nakładów finansowych o kolejne 15 mln Euro, co pozwoliłoby na zapewnienie jeszcze lepszego startu nowej jednostce – mówi prof. Paneth.