Mariusz Wójcik, MITR

  Konferencja PULS-2018

2018-10-26
Na sali obrad
Małgorzata Matusiak

Jednym z najważniejszych wydarzeń naukowych w Politechnice Łódzkiej w 2018 roku była międzynarodowa konferencja PULS-2018 zorganizowana przez Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej PŁ. Spotkanie to, poświęcone badaniom szybkich procesów fizykochemicznych, przyciągnęło do naszej uczelni ponad 100 naukowców z 27 krajów.