Mariusz Jabłoński, Katedra Aparatów Elektrycznych


  Inteligentne piętro

Przecięcie wtegi, na pierwszym planie rektor prof. Krzysztof Jóźwik i prof. Renata Kotynia z Wydziału BAIŚ, z tyłu prof. Piotr Borkowski i ks. dr Przemysław Góra
Jacek Szabela

W laboratoriach Katedry Aparatów Elektrycznych został zainstalowany sprzęt wykorzystywany obecnie w rzeczywistych obiektach. Pozwoli to naukowcom i studentom poznać sposoby praktycznego tworzenia rozwiązań dla automatyki inteligentnych budynków.

The laboratories of the Department of Electrical Apparatus have been equipped with equipment currently used in real buildings. This will allow researchers and students to learn how to create practical solutions for the automation of intelligent buildings.

More on the website „Życie Uczelni” information bulletin of the TUL