Współpraca między Polską a Koreą w obszarze technologii energetycznych

29-04-2024

Z inicjatywy Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w Seulu odbyło się Korea-Poland Energy Efficiency Technology Cooperation Forum.

 

W gronie 6 naukowców obecnych w polskiej delegacji był dr inż. Mariusz Jabłoński z Katedry Aparatów Elektrycznych.

Badacz opisuje swoje wrażenia z kilkudniowej wizyty (23-25 kwietnia 2024 r.) oraz...

zaangażowanie Politechniki Łódzkiej w działania związane z tematyką efektywności energetycznej.

Katedra Aparatów Elektrycznych (KAE) od wielu lat prowadzi badania z obszaru efektywności energetycznej inteligentnych budynków i miast. W 2022 roku rektor PŁ prof. Krzysztof Jóźwik uroczyście otworzył inteligentne piętro w budynku A12 Katedry. Było ono zrealizowane w ramach projektu „Interdyscyplinarne Centrum Badawczo-Rozwojowe Zaawansowanych Materiałów i Inteligentnych Systemów Zarządzania w Budownictwie 2020+ Politechniki Łódzkiej” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Politechnika Łódzka, już od blisko 10 lat, jako jedyna uczelnia w kraju prowadzi inżynierski kierunek studiów Systemy sterowania inteligentnymi budynkami i wypromowała ponad 120 dyplomantów. W ubiegłym roku kierunek uzyskał akredytację PKA.

Dr inż. Mariusz Jabłoński wygłosił referat "Energy efficient buildings and air quality strategy with BACS and renewable energy sources solutions in circular economy with sustainability" Dr inż. Mariusz Jabłoński wygłosił referat "Energy efficient buildings and air quality strategy with BACS and renewable energy sources solutions in circular economy with sustainability"

foto: arch. autora

Polscy naukowcy w Seulu

Dowodem uznania dla tych dokonań jest zaproszenie dla dr. inż. Mariusza Jabłońskiego z Katedry Aparatów Elektrycznych do udziału w seminarium polsko-koreańskim organizowanym w Seulu. Jego kandydatura została wskazana przez kierownika Katedry prof. Piotra Borkowskiego, przewodniczącego 5.Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji Inteligentne budownictwo zeroemisyjne powołanej przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Na zaproszenie Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning w polskiej delegacji naukowców obecni byli: profesor Politechniki Warszawskiej Piotr Łapka, koordynator merytoryczny Seminarium, profesor Politechniki Lubelskiej Tomasz Cholewa, profesor Politechniki Wrocławskiej Edyta Dudkiewicz, dr inż. Mariusz Jabłoński z Politechniki Łódzkiej, prof. Jacek Smołka z Politechniki Śląskiej i profesor Politechniki Białostockiej Kamil Śmierciew.

Kluczem do wyboru prelegentów był wysoki poziom prowadzonych przez nich badań oraz istniejąca bądź planowana współpraca z Koreą Południową. W seminarium, którego tematem wiodącym była efektywność energetyczna (Energy Efficiency) obok badaczy koreańskich i polskich, uczestniczyli także przedstawiciele NCBR.

Partnerskie rozmowy

Artur Gradziuk z Ambasady RP w Seulu oraz Cezary Błaszczyk, zastępca dyrektora w Dziale Współpracy Międzynarodowej NCBR, otwierając Seminarium wprowadzili obecnych w tematykę współpracy międzynarodowej.

Głównym punktem wizyty było Korea-Poland Energy Efficiency Technology Cooperation Forum, podczas którego polscy oraz koreańscy przedstawiciele zaprezentowali swoją działalność badawczą oraz pomysły na współpracę. Dr Mariusz Jabłoński, jako ekspert NCBR wygłosił referat "Energy efficient buildings and air quality strategy with BACS and renewable energy sources solutions in circular economy with sustainability".

Odbyła się również sesja matchmakingowa, podczas której doszło do nawiązania kontaktów oraz wymiany wiedzy i doświadczeń, które posłużą w przyszłej realizacji projektów.

Wizyta w fabryce LG Wizyta w fabryce LG

foto: Źródło: https://www.gov.pl/web/ncbr/wizyta-polskiej-delegacji-w-seulu

Wizyty w ośrodkach przemysłowych

W ramach wizyty koreańscy gospodarze zorganizowali spotkania w dwóch ośrodkach zajmujących się tematyką efektywności energetycznej.

Pierwszym z nich była państwowa agencja KRAAC (Korea Refrigeration & Air-Conditioning Assessment Center). Jest ona krajowym oraz uznanym międzynarodowo liderem w zakresie certyfikowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu, wprowadzanych na rynek koreański i zagraniczny.

Jako drugą, delegaci odwiedzili fabrykę LG i jej oddział zajmujący się produkcją wysokosprawnych urządzeń chłodniczych. Podczas wizyty delegacji zapoznali się z procesem produkcyjnym, a także z przykładami flagowych urządzeń chłodniczych, w tym agregatami absorpcyjnymi, czy najnowszymi układami dwustopniowych sprężarek ze sprzęgłem magnetycznym.

Zaprezentowane zostały modele magazynowania i dystrybucji energii, w tym z uwzględnieniem wykorzystania ogniw fotowoltaicznych. Firma pokazała także najnowsze osiągnięcia w zakresie automatyki i sterowania centralami wentylacyjnymi. Ciekawostką były również przemysłowe pompy ciepła, w których zastosowane są silniki gazowe.

Najbliższe plany

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning, bazując na podpisanym 28 października 2022 roku porozumieniu o współpracy dwustronnej, planują ogłosić drugi wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie efektywności energetycznej. Ogłoszenie konkursu zaplanowane jest na 27 maja 2024 r., a nabór potrwa do 27 sierpnia.