Marcin Kamiński, Katedra Mechaniki Konstrukcji

  Bliższa współpraca z przemysłem

2020-04-30
Po podpisaniu umowy,od lewej: prof. Renata Kotynia, prof. Marek Lefik (dziekan Wydziału), prof. Marcin Kamiński (kierownik dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport), prezes firmy Hubert Hoffman oraz pracownik firmy i doktorant PŁ – mgr inż. Rafał Bredow
Sylwia Kalinowska, Commercecon

Współpraca nauki z przemysłem jest priorytetem dla uczelni technicznych wszystkich wysoko rozwiniętych krajów. Jej zadaniem jest podnoszenie innowacyjności i kreatywności absolwentów, tworzenie nowych rozwiązań technicznych i struktur gospodarczych, a także stawianie nowych wyzwań teoretycznych i technologicznych. W związku z tym Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ rozpoczął współpracę z firmą budowlaną Commercecon z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim.