Małgorzata Prociów, Marcin Kowalski, Damian Szewczyk, Filip Szewczyk, Magdalena Ścibiorek, SKaNeR