Małgorzata Malczyk-Spodenkiewicz, Centrum Kształcenia Międzynarodowego