Krzysztof Czołczyński, Teodora Kopacka, Katedra Dynamiki Maszyn