Justyna Kopańska, Sekcja Akredytacji i Rankingów Międzynarodowych

  Politechnika Łódzka z międzynarodową oceną instytucjonalną

2019-09-09
http://www.iep-qaa.org/

Politechnika Łódzka zakończyła proces oceny instytucjonalnej EUA - Institutional Evaluation Programme. Jest jedną z trzech polskich uczelni, które poddały się tej międzynarodowej ocenie. Ewaluacja EUA – IEP ma prestiżowy charakter i jest rozpoznawalnym w całej Europie znakiem wysokiej jakości działania instytucji.