Joanna Kopania, LabNOISE

  Hałas w mieście

2019-04-15
Pomiary hałasu na ulicy Wólczańskiej
labNOISE

Hałas jest jednym istotniejszych problemów środowiskowych, z jakim borykają się współczesne miasta, które stawiają na rozwój zrównoważony i chcą zapewnić mieszkańcom właściwą jakość życia i zdrowia. Współpracy skierowanej na rzecz rozpoznania, ograniczenia i redukcji hałasu w naszym mieście służyć mają działania Politechniki Łódzkiej i Urzędu Miasta Łodzi, o których mowa w podpisanym liście intencyjnym.