Hałas w mieście

15-04-2019

Hałas jest jednym istotniejszych problemów środowiskowych, z jakim borykają się współczesne miasta, które stawiają na rozwój zrównoważony i chcą zapewnić mieszkańcom właściwą jakość życia i zdrowia. Współpracy skierowanej na rzecz rozpoznania, ograniczenia i redukcji hałasu w naszym mieście służyć mają działania Politechniki Łódzkiej i Urzędu Miasta Łodzi, o których mowa w podpisanym liście intencyjnym.

Pomysł zainicjowania wspólnych działań jest rezultatem uzgodnień i kooperacji pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ oraz Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ, na którym działa laboratorium – LabNOISE, akredytowane w Polskim Centrum Akredytacji (nr PCA 1660). Laboratorium to zajmuje się badaniami, identyfikacją i analizą oraz metodami ograniczania hałasu pochodzenia środowiskowego, przemysłowego, komunikacyjnego czy instalacyjnego.

Badania hałasu w zakladzie przemysłowym Badania hałasu w zakladzie przemysłowym

foto: labNOISE

Akredytacja umożliwia LabNOISE wykonywanie badań kontrolnych poziomu hałasu dla jednostek samorządowych i zakładów przemysłowych. W 2018 roku laboratorium zrealizowało na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi badania hałasu komunikacyjnego i przemysłowego, w związku z „Aktualizacją mapy akustycznej miasta Łodzi”, która została zamieszczona na stronie: http://mapa.lodz.pl/akustyczna/. Współpraca Politechniki Łódzkiej i UM zainicjowała projekt, który poszerzy te wspólne działania. Dotyczyć on będzie:

  • ustalenia potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy jakości klimatu akustycznego,
  • dążenia do utworzenia zrównoważonego systemu zarządzania klimatem akustycznym,
  • oceny aspektów środowiskowych infrastruktury w aspekcie akustycznym,
  • podejmowania działań, zmierzających do akustycznego uporządkowania przestrzeni miejskiej,
  • prowadzenia prac naukowo-badawczych i projektów z zakresu zarządzania hałasem w przestrzenie miejskiej,
  • poszukiwania nowoczesnych rozwiązań technicznych służących ograniczeniu zanieczyszczenia przestrzeni miejskiej hałasem.

Nawiązanie długoletniej współpracy w obszarze ochrony przed hałasem pomiędzy Politechniką Łódzką i Urzędem Miasta Łodzi będzie miało bezpośrednie przełożenie na zrównoważony rozwój miasta. Odpowiednie kształtowanie strategii rozwoju i funkcjonowania miasta sprawi, że Łódź stanie się coraz atrakcyjniejszym miejscem do pracy i do życia.