Janusz Woźny, Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych