Kończą studia polsko-włoskie

18-09-2018

Zbliżają się pierwsze obrony prac magisterskich studentów uczestniczących w studiach polsko-włoskich na wydziale WEEIA.

Od ponad roku na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki prowadzone są studia drugiego stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, ze specjalnością Applied Electronics, których program przygotowany został w porozumieniu z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Neapolitańskiego im. Fryderyka II. Uniwersytet ten, założony w roku 1224, jest najstarszą publiczną uczelnią na świecie, kształcącą obecnie ponad 75 tys. studentów.

Studenci z Włoch Studenci z Włoch

foto: Jacek Szabela

Głównym założeniem wspólnego programu jest umożliwienie studentom uzyskania dwóch dyplomów: dyplomu Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Neapolitańskiego im. Fryderyka II. Program studiów uwzględnia wszelkie wymagania formalne obu uczelni, dbając jednocześnie o kontakty między studentami i kadrą dydaktyczną. Koordynatorem programu jest prof. Zbigniew Lisik.

Same studia trwają 4 semestry, przy czym dwa z nich studenci spędzają na uczelni partnera. Jednocześnie podczas II i III semestru studenci Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Neapolitańskiego tworzą wspólną grupę studiując razem. Uczestnicy programu są regularnymi studentami każdej z uczelni.

Planując studia pamiętano również o zapewnieniu kontaktów między nauczycielami akademickimi. Wybrane kursy na każdej z uczelni prowadzone są przez nauczyciela akademickiego z jednostki partnera. Dzięki temu kadra akademicka ma szansę na zaimplementowanie najlepszych rozwiązań dydaktycznych.

W roku akademickim 2017/2018 Politechnika Łódzka gościła dwie grupy studentów z Włoch. Byli to studenci II i IV semestru wspólnych studiów. Studenci IV semestru, kończący studia, przygotowywali swoje prace magisterskie w Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych oraz w Instytucie Elektroniki. Studentów z II semestru ponownie będziemy gościć za pół roku.

Studia polsko-włoskie wpisują się w politykę międzynarodowych partnerstw. Potrzebę realizacji tego typu aktywności wskazała chociażby konferencja Podwójne dyplomy jako filar międzynarodowych partnerstw strategicznych zorganizowana w czerwcu 2018 r. na Politechnice Łódzkiej pod patronatem Narodowej Agencja Wymiany Akademickiej.