Grzegorz Liśkiewicz, kierownik projektu w PŁ, Instytut Maszyn Przepływowych

  PŁ współtworzy zieloną rewolucję w przemyśle

2022-01-05
Konsocjum projektu skupia pzredstawicieli z siedmiu państw Europy

Naukowcy Politechniki Łódzkiej uczestniczą w europejskim konsorcjum FLEXIndustries. W ramach projektu Horyzont Europa ponad 17 mln euro zostanie przeznaczone na rozwiązania wspomagające inteligentną transformację energetyczną w dużych zakładach przemysłowych.