PŁ współtworzy zieloną rewolucję w przemyśle

05-01-2022

Naukowcy Politechniki Łódzkiej uczestniczą w europejskim konsorcjum FLEXIndustries. W ramach projektu Horyzont Europa ponad 17 mln euro zostanie przeznaczone na rozwiązania wspomagające inteligentną transformację energetyczną w dużych zakładach przemysłowych.

 

 

Wymiernym efektem projektu będzie opracowanie pokazowych instalacji w dużych zakładach przemysłowych produkujących materiały izolacyjne, stal, cement, papier, biopaliwa, a także z branży motoryzacyjnej i farmaceutycznej.

Partnerzy z Polski, Turcji, Grecji, Bułgarii, Hiszpani, Włoch i Grecji w czasie 4 lat wdrożą inteligentne systemy zapewniające mniejsze zużycie energii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, odzysk ciepła odpadowego oraz zmniejszenie emisji CO2. Każda z pokazowych instalacji będzie wyposażona w zaawansowane systemy monitoringu pozwalające na przystosowanie się do zmiennych warunków pracy. Regularna komunikacja pomiędzy partnerami pozwoli wypracować dobre praktyki otwierające drogę do podobnych transformacji w innych europejskich zakładach przemysłowych.

Obecnie sektor przemysłowy odpowiada za 27 proc. całkowitego zużycia energii w krajach UE. Jest on jednym z kluczowych elementów scenariusza zmian zaproponowanego w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Zakłada on zmniejszenie całkowitych emisji netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. na drodze do neutralności klimatycznej w 2050 r. Aby osiągnąć tak ambitny cel europejski przemysł przetwórczy i wytwórczy musi przejść głęboką transformację. FLEXindustries utworzy w wybranych zakładach przemysłowych modelowe transformacje obejmujące warstwę techniczną, cyfrową oraz biznesową.

Szacuje się, że projekt może bezpośrednio przynieść w każdym roku oszczędność 154 GWh energii elektrycznej oraz 6,0 mln euro.

Pierwszy na Politechnice Łódzkiej projekt Horyzont Europa jest świetnym przykładem długofalowej współpracy na linii przemysł-nauka. FLEXindustries to drugi projekt europejski realizowany przez pracowników Instytutu Maszyn Przepływowych PŁ we współpracy z firmą K-Flex. Niedawno rozpoczęliśmy projekt EU Green Deal poświęcony gospodarce cyrkularnej, a teraz zaprojektujemy system odzysku ciepła. To współpraca, na której wszyscy zyskują. K-Flex przygotowuje się do wymogów Zielonego Ładu, a kadra Politechniki Łódzkiej ma możliwość rozwijania naukowych umiejętności w obszarze przemysłu przyszłości. To też kontynuacja prac dyrektora Zakładu Turbin i Sprężarek, prof. Władysława Kryłłowicza, który jest jednym z polskich pionierów technologii tego typu.

Dr inż.Filip Grapow, jeden z autorów koncepcji projektu mówi –

Politechnika Łódzka zbuduje prototyp instalacji ORC (Organic Rankine Cycle) adresowany do uwarunkowań panujących w firmie oraz potencjalnej zmienności warunków pracy. ORC to znana technologia, jednak nasza koncepcja obejmuje zastosowanie niekonwencjonalnej konstrukcji turbiny. Wierzymy, że nasze rozwiązanie pozwoli w dalszej perspektywie tworzyć tańsze instalacje tego typu, a odzysk ciepła stanie się szerzej stosowanym rozwiązaniem. Istnieje wiele zakładów przemysłowych, w których ciepło jest oddawane wprost do otoczenia. Odzysk ciepła zmniejsza środowiskowe skutki tej sytuacji dając w zamian dodatkową energię elektryczną.

FLEXindustries skupia 36 europejskich instytucji, wśród których PŁ i K-Flex to jedyni polscy uczestnicy projektu. Budżet w PŁ wynosi niemal 340 tysięcy euro.