Grand Prix za system

22-05-2018

Uhonorowane złotym medalem rozwiązanie opracowane w Instytucie Informatyki Stosowanej zatytułowane „System analizy własności materiałów w technologiach bazujących na procesach zwilżania powierzchni” zdobyło ponadto Grand Prix wystawy PROINVENT .

Kierownikiem interdyscyplinarnego zespołu jest prof. Dominik Sankowski. W jego skład wchodzą specjaliści z zakresu informatyki, automatyki i inżynierii materiałowej: dr inż. Rafał Wojciechowski, dr inż. Marcin Bąkała oraz dr inż. Adam Rylski.

 

Dwa urządzenia w jednym systemie 

System składa się z dwóch niezależnych urządzeń badawczych, które powstały na podstawie kilkuletnich doświadczeń autorów projektu. Pierwsze z nich umożliwia wykonanie w pełni zautomatyzowanych badań właściwości dynamicznych powierzchni – napięcia powierzchniowego i zwilżalności w zakresie temperatur do 1273 K, z zastosowaniem różnego rodzaju atmosfer technologicznych: ochronnej, obojętnej lub redukcyjnej, w postaci gazów takich jak: argon, azot, wodór lub ich mieszanin.. Dużą zaletą urządzenia  jest możliwość zastosowania do badań materiałów w różnej postaci tj. blaszek, płytek, rurek, cylindrów i innych, w szerokim zakresie wymiarów.

Autorzy nagrodzonego rozwiązania (od lewej): dr inż. Rafał Wojciechowski, dr inż. Marcin Bąkała, dr inż. Adam Rylski i prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski Autorzy nagrodzonego rozwiązania (od lewej): dr inż. Rafał Wojciechowski, dr inż. Marcin Bąkała, dr inż. Adam Rylski i prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski

foto: Sławomir Gawryszczak

Drugim z opracowanych urządzeń, stanowiącym część rozproszonego systemu analizy właściwości materiałów, jest ThermoWet. Urządzenie to umożliwia pomiar kątów zwilżania i napięcia powierzchniowego w funkcji temperatury, w zakresie od temperatury otoczenia do 1873 K.

Akwizycja wyników z obu urządzeń umożliwia wizualizację wszystkich parametrów oddziaływania międzyfazowego w układzie faza ciekła – faza stała. Połączenie obu urządzeń w jednym systemie integruje różne metody pomiarowe w celu wyznaczenia parametrów zwilżalności i napięcia powierzchniowego materiałów, z dużą dokładnością i powtarzalnością. Cały cykl jest w pełni zautomatyzowany, a rola obsługi sprowadza się jedynie do zamocowania próbki w uchwycie, wprowadzenia parametrów eksperymentu i uruchomienia programu sterującego pomiarem.

 

Możliwości zastosowania 

Współczesne materiały kompozytowe z założenia mają budowę wielofazową, złożoną z faz metalicznych (metale, stopy metali) i ceramicznych (np. azotki, tlenki ,węgliki , borki), zatem możliwość sterowania procesem oddziaływania międzyfazowego ma decydujące znaczenie dla produkcji materiałów kompozytowych, spełniających konkretne wymagania.

Nagrodzony system znajduje zastosowanie do kontroli i optymalizacji szeroko stosowanych technologii lutowania nisko i wysokotemperaturowego, lecz przede wszystkim w obszarze inżynierii materiałowej do projektowania zaawansowanych materiałów kompozytowych.