Beata Łysak, Sekcja Transferu Technologii

  Innowacyjne technologie z PŁ nagrodzone medalami

2019-10-18
Od lewej: dr inż. Adam Rylski, dr inż. Jakub Surmacki, dr inż. hab. Beata Brożek-Płuska, dr hab. inż. Katarzyna Grabowska - prof. PŁ, dr hab. inż. Jacek Sawicki - prof. PŁ, dr Monika Malinowska-Olszowy; mgr Beata Łysak

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS to coroczne wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje, podczas którego prezentowane są rozwiązania techniczne z ponad 25 państw świata. W tym roku odbyła się w połowie października.