Innowacyjne technologie z PŁ nagrodzone medalami

18-10-2019

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS to coroczne wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje, podczas którego prezentowane są rozwiązania techniczne z ponad 25 państw świata. W tym roku odbyła się w połowie października.

Wystawa jest okazją dla wynalazców do prezentacji osiągnięć technicznych, które są już częściowo wykorzystywane w praktyce gospodarczej lub oczekują na wdrożenie. Swoje osiągnięcia prezentują instytuty badawcze, uczelnie i przedsiębiorstwa oraz indywidualni wynalazcy. Podczas wystawy organizowany jest Światowy Konkurs Chemiczny. Jak co roku na tej prestiżowej imprezie wystawie nie mogło zabraknąć innowacyjnych rozwiązań z Politechniki Łódzkiej. Zostały one nagrodzone dwoma platynowymi i trzema złotymi medalami, a także dodatkowymi wyróżnieniami.

Od lewej: dr inż. Adam Rylski, dr inż. Jakub Surmacki, dr inż. hab. Beata Brożek-Płuska - prof. PŁ, dr inż. hab. Katarzyna Grabowska - prof. PŁ, dr hab. inż. Jacek Sawicki - prof. PŁ, dr Monika Malinowska-Olszowy, mgr Beata Łysak Od lewej: dr inż. Adam Rylski, dr inż. Jakub Surmacki, dr inż. hab. Beata Brożek-Płuska - prof. PŁ, dr inż. hab. Katarzyna Grabowska - prof. PŁ, dr hab. inż. Jacek Sawicki - prof. PŁ, dr Monika Malinowska-Olszowy, mgr Beata Łysak

Platynowe medale

  • Identyfikacja zmian nowotworowych w oparciu o obrazowanie i spektroskopię Ramana tkanek ludzkich - translacja do klinicznych badań diagnostycznych

Autorzy: prof. dr hab. Halina Abramczyk, dr hab. inż. Beata Brożek-Płuska, prof. PŁ, dr inż. Jakub Surmacki, mgr Anna Imiela, dr inż. Monika Kopeć - Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej. Rozwiązanie to otrzymało dodatkowo dyplom i medal Special Award od organizatorów Wystawy.

  • Sposób usuwania chloru z mieszanin gazowych, zwłaszcza z gazów odlotowych i spalin powstających w procesach termicznego i termokatalitycznego rozkładu związków organicznych zawierających chlor

Twórcami są: dr inż. Andrzej Żarczyński, dr inż. Marcin Zaborowski, mgr inż. Marlena Śmiechowska, dr inż. Marek Kaźmierczak – Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej oraz dr inż. Adam Rylski - Instytut Inżynierii Materiałowej.

Złote medale

  • Modyfikowane powierzchniowo granulaty wytwarzane z pyłów procesowych

Autorami są naukowcy z wydziałów: Mechanicznego, Chemicznego, Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska - dr hab. inż. Jacek Sawicki, prof. PŁ, dr hab. inż. Joanna Pietrasik,prof. PŁ, dr inż. Andrzej Obraniak, dr inż. Robert Pietrasik, dr Sylwester Pawęta, mgr Joanna Taczała

Rozwiązanie to otrzymało dyplom: „MyRis Best Invention Award” od Malaysian Research and Innovation Society.

  • Ładowarka tekstylna do zasilania urządzeń mobilnych takich jak smartfony, tablety

Wynalazek powstał na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, a jego autorami są: dr hab. inż. Katarzyna Grabowska, prof. PŁ, dr Monika Malinowska-Olszowy, dr Michał Markiewicz. Dodatkowo twórcy tego rozwiązania otrzymali Dyplom Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej od prezes Urzędu Edyty Demby-Siwek.

  • Instalacja do termokatalitycznego unieszkodliwiania i utylizacji odpadów organicznych, zwłaszcza zawierających organiczne związki chloru

Autorzy: dr inż. Marek Kaźmierczak, doc. dr inż. Zbigniew Gorzka, dr inż. Andrzej Żarczyński, dr inż. Marcin Zaborowski z Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej oraz mgr inż. Andrzej Doroczyński i mgr inż. Andrzej Łączkowski z Anwil S.A we Włocławku.