Beata Kolesińska, Instytut Chemii Organicznej

  Chemicy dla diagnostyki medycznej

2021-07-20
W projekt zaangażowany jest zespół kierowany przez prof. Łukasza Albrechta, prorektora ds. nauki
Jacek Szabela

Instytut Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej otrzymał ponad 3,9 miliona złotych na projekt „Centrum badań nowych związków aktywnych biologicznie potencjalnie użytecznych w diagnostyce medycznej”.

Dofinansowanie zostało przyznane z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, w ramach tzw. Kontraktu Terytorialnego.

   Projekty dla medycyny

2019-04-11
Badania prowadzi zespół naukowców z Wydzialu Chemicznego

Prof. Beata Kolesińska z Instytutu Chemii Organicznej PŁ została laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii: Naukowiec Przyszłości. Nagroda została przyznana za realizację projektu NCN Innowacyjne materiały hybrydowe do regeneracji tkanek wywodzące się wyłącznie ze związków naturalnych oraz projektu Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania finansowanego z funduszy europejskich w ramach PO Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Prof. Beata Kolesińska pisze o wyróżnionych projektach.