Barbara Konarzewska, Dział Rozwoju Uczelni i Zasobów Ludzkich