Europejskie wyróżnienie na kolejne lata

01-03-2019

Politechnika Łódzka otrzymała prawo do dalszego posługiwania się logo HR Excellence in Research.

Politechnika Łódzka już w 2016 roku, jako pierwsza polska uczelnia techniczna, wdrożyła Strategię HR dla Naukowców i otrzymała wyróżnienie HR Excellence in Research. Po dwóch latach przyszedł czas ewaluacji.

Na początku tego roku Komisja Europejska przekazała informację, że nasza uczelnia spełnia warunki do dalszego wykorzystywania prestiżowego logo. Wcześniej Komisja zapoznała się z przygotowanym przez Dział Rozwoju Uczelni i Zasobów Ludzkich sprawozdaniem, obejmującym m. in. analizę działań związanych z dotychczasowym wdrażaniem strategii HR dla naukowców, zmodyfikowany plan działań na lata 2018-2021, a także założenia do wprowadzenia polityki regulującej zagadnienia związane z OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment). Europejscy eksperci docenili zaproponowane rozwiązania oraz zaangażowanie władz uczelni w działania i wdrażanie procedur związanych ze wsparciem pracowników realizujących badania naukowe. Eksperci podkreślili dostępność informacji na dedykowanej stronie internetowej The Human Resources Strategy for Researchers w Politechnice Łódzkiej.

- Wyróżnienie HR Excellence in Research pokazuje, że Politechnika Łódzka dynamicznie dostosowuje się do potrzeb naukowców, dążąc do zapewnienia im jak najlepszych warunków prowadzenia badań naukowych. Posiadanie logo potwierdza prestiż uczelni. Dodatkowo, jesteśmy jeszcze lepiej rozpoznawalni na arenie międzynarodowej jako wiarygodny partner, oferujący wysokie europejskie standardy zatrudnienia i realizacji badań – powiedział prof. Sławomir Wiak, rektor PŁ.

Korzyści z wyróżnienia to m.in. dodatkowe punkty przy kategoryzacji jednostek oraz łatwiejszy dostęp do środków w ramach europejskiego programu Horyzont 2020.