Barbara Galińska, Instytut Zarządzania

  Koordynują międzynarodową sieć współpracy

mat. ilustracyjny
freepik

Pracownicy Zakładu Zarządzania Łańcuchem Dostaw zdobyli w ramach programu CEEPUS finansowanie międzynarodowej sieci współpracy pod tytułem „Supply chains management – from the perspective of national industries” (Zarządzanie łańcuchami dostaw - z perspektywy przemysłu krajowego). Jest to pierwsza sieć koordynowana przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.