Koordynują międzynarodową sieć współpracy

27-03-2024

Pracownicy Zakładu Zarządzania Łańcuchem Dostaw zdobyli w ramach programu CEEPUS finansowanie międzynarodowej sieci współpracy pod tytułem „Supply chains management – from the perspective of national industries” (Zarządzanie łańcuchami dostaw - z perspektywy przemysłu krajowego). Jest to pierwsza sieć koordynowana przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

Sieć zrzesza osiem uczelni, poza Politechniką Łódzką są to : the University of Tirana (Albania), University of Osijek (Chorwacja), Academy of Economic Studies of Moldova (Mołdawia), University „Mediterranean” Podgorica (Czarnogóra), University of Tetovo (Macedonia Północna),  University of Prishtina „Hasan Prishtina” (Kosowo) i West University of Timisoara (Rumunia). Partnerskie kraje łączy długa historia Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz współpraca gospodarcza i handlowa.

W skład zespołu PŁ wchodzą: dr hab. Robert Stanisławski, prof. PŁ, dr inż. Barbara Galińska, dr inż. Michaela Rostek, dr inż. Marek Sekieta, dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. PŁ, prof. Andrzej Szymonik, dr inż. Dorota Bartochowska oraz dr inż. Jan Królikowski.

Sieć, znając specyfikę krajowych branż, skupia się na ocenie i optymalizacji sposobów zarządzania łańcuchami dostaw, z uwzględnieniem wyzwań, możliwości i specyfiki każdej branży regionalnej czy różnic kulturowych.

Podejmowanie w ramach Sieci aktywności bazują głównie na tzw. mikromodułach, traktowanych jako nowe możliwości kształcenia. Mikromoduły to krótkie kursy, których celem jest doskonalenie umiejętności, uzupełnianie wiedzy i poszerzanie perspektywy na różne tematy.

Współpraca pomiędzy uczelniami o różnych specjalnościach, a jednocześnie reprezentujących krajowe branże sprawi, że Sieć stanie się wyjątkową platformą, umożliwiającą wszechstronną analizę i doskonalenie zarządzania łańcuchami dostaw w kontekście regionalnym. Działania te przyczynią się do wzmocnienia efektywności i konkurencyjności krajowych łańcuchów dostaw, co ma znaczący wpływ na rozwój gospodarczy regionu Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

.