Anna Masek, Instytut Technologii Polimerów i Barwników

  Biodegradowalne kompozyty polimerowe otrzymywane z surowców odnawialnych

2020-02-24
Wynalazek nagrodzono srebrnym medalem na targach IPITEX w Bangkoku

Znaczna ilość surowców przeznaczonych na różnego rodzaju opakowania, opiera się na syntetycznych tworzywach, które nie są biodegradowlane, a także często zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Stąd niezwykle istotnym i cenionym współcześnie rozwiązaniem staje się wytworzenie materiału zadawalającego nie tylko potrzeby konsumenta (barwnego, wzmocnionego mechanicznie i termicznie), ale także proekologicznego i chroniącego nasze ekosystemy.  Hybrydowe kompozyty polimerowe modyfikowane włóknami celulozy

2020-02-24
Wynalazek nagrodzono złotym medalem na targach IPITEX organizowanych w Bangkoku

Obecnie, zgodnie z wymogami ekologii oraz zasadami zrównoważonego rozwoju, dąży się do intensyfikacji wykorzystania substancji naturalnych w technologii polimerów, co przyczynia się do zwiększenia potencjału degradacyjnego wyrobów z tworzyw sztucznych.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, naukowcy z PŁ opracowali nowatorski sposób wytwarzania kompozycji poliolefinowej napełnionej modyfikowanymi włóknami celulozy przeznaczonej na wyroby polimerowe o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej. Autorami rozwiązania są: dr hab. inż. Anna Masek, prof. PŁ; prof. Marian Zaborski; mgr inż. Stefan Cichosz; inż. Karol Tutek