Biodegradowalne kompozyty polimerowe otrzymywane z surowców odnawialnych

24-02-2020

Znaczna ilość surowców przeznaczonych na różnego rodzaju opakowania, opiera się na syntetycznych tworzywach, które nie są biodegradowlane, a także często zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Stąd niezwykle istotnym i cenionym współcześnie rozwiązaniem staje się wytworzenie materiału zadawalającego nie tylko potrzeby konsumenta (barwnego, wzmocnionego mechanicznie i termicznie), ale także proekologicznego i chroniącego nasze ekosystemy.

Takim rozwiązaniem są niewątpliwie biodegradowalne kompozyty polimerowe otrzymywane z surowców odnawialnych opracowane przez zespół: dr hab. inż. Anna Masek, prof. PŁ; dr Mirosława Prochoń; mgr inż. Małgorzata Latos-Brózio; mgr inż. Olga Mielcarek i prof. Marian Zaborski. Kompozyty te nie zawierają żadnych szkodliwych metali ciężkich i składników zagrażających środowisku naturalnemu. Wytworzone są z materiałów pochodzących z odnawialnych źródeł, zawierają w swojej budowie polimery pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego. Ich zaletą jest zwiększona odporność na palność, wyższa stabilność termiczna, różnorodna kolorystyka i przede wszystkim kompatybilność ze środowiskiem naturalnym. Mogą one znaleźć zastosowanie m.in. branży opakowaniowej, spożywczej i wielu innych.